2010
Počítadlo:
Galéria Archív Návšteva Veľmajstra Lam Chun Singa na Slovensku júl - august 2009
Návšteva Veľmajstra Lam Chun Singa na Slovensku júl - august 2009
Veľmajster Lam spolu so svojim kamarátom p. Ho /dlhoročný študent veľmajstra Lam Cho/ navštívil školu svojho študenta Jána Hrankaya. Strávil v jeho škole dva týždne, najviac času z celého svojho Európskeho turné. Veľmajster viedol mnohé hodiny seminárov napr. lauga gwan, seung tau gwan deui chaak, saan sau a množstvo súkromných lekcií, ktorých sa zúčastnili i študenti z Českej republiky. Výučba veľmajstra samozrejme nikdy nekončila po seminároch či súkromných lekciách, ale vždy pokračovala na spoločných obedoch, večerách až do neskorých nočných hodín. Študentom s drobnými zraneniami a viac krát aj ich príbuzným ešte v neskorých hodinách aplikoval did da masáž / odvetvie tradičnej čínskej medicíny, špecializujúcej sa na liečenie zranení pohybového aparátu/. Vrcholom celej tejto udalosti bola Exhibícia gungfu na počesť návštevy veľmajstra..