2010
Počítadlo:
Galéria Archív Návšteva Veľmajstra Lam Chun Singa na Slovensku Seminár Bang Bou Kuen (modlivka nábožná/drvivý krok)
Seminár Bang Bou Kuen (modlivka nábožná/drvivý krok)
júl 2007, Bytča