2010
Počítadlo:
Galéria Archív Veľmajster Lam Cho počas výuky, február 2008, Hongkong
Veľmajster Lam Cho počas výuky, február 2008, Hongkong

Výuka v Kowlonskej škole v Hongkongu. Niekoľko unikátnych záberov z cvičenia a výuky, do ktorej sa mnoho krát zapojili i veľmajster Lam Cho. Veľmajster opravoval napr. Geui Chung Daai Hang Yut Seung Dou, Daan Ji Fai Dou, Yiu Ga Daai Pa, Gwan Dou Dai Dou Deui Cheung. Učil San Mun Gim. Ďalších niekoľko desiatok foto záberov z cvičenia veľmajstra Lam Cho je uložených v archíve školy Lam Ga Lam Chun Sing Hung Kuen.