2010
Počítadlo:
Galéria Archív Návšteva Veľmajstra Lam Chun Singa na Slovensku, júl-august 2008
Návšteva Veľmajstra Lam Chun Singa na Slovensku, júl-august 2008

Veľmajster Lam navštívil školu svojho študenta Jána Hrankaya. Strávil v jeho škole 15 dní, najviac času z celého Európskeho turné. Veľmajster viedol mnohé hodiny seminárov a súkromných lekcií. Po prvý krát viedol niekoľkokrát i pravidelné tréningy. Sledovať zručnosť jeho techniky a trpezlivosť s akou učil svoje umenie študentov bola až ohromujúca. Výuka veľmajstra samozrejme nikdy nekončila po seminároch či súkromných lekciách, ale vždy pokračovala na spoločných obedoch, večerách až do neskorých nočných hodín. Študentom s drobnými zraneniami a ich príbuzným niekoľko krát ešte v neskorých hodinách aplikoval did da masáž / odvetvie tradičnej čínskej medicíny, špecializujúcej sa na liečenie zranení pohybového aparátu/. Bolo veľmi príjemné od neho počuť opäť po roku niekoľkokrát, že by v našej škole rád zostal dva či tri mesiace. Vrcholom celej tejto udalosti bola Exhibícia gungfu na počesť návštevy veľmajstra. Veľmajster Lam počas svojho pobytu poskytol rozhovory pre niekoľko novín a televízií.

Seminár Saan Sau