2010
Počítadlo:
História Rodokmeň
Hung Hei Goon

Pôvodné priezvisko Hung Hei Guna bolo Jyu. Jeho starý otec bol vysoký štátny úradník Mingskej vlády a jeho rodine sa darilo dobre. Hung bol pôvodne obchodník s čajom, predtým ako sa stal žiakom majstra Chee Seen a zložil skúšky v chráme Siu Lum. Neskôr potom, čo bol kláštor Siu Lum v provincii Fukien zničený, sa stretol so ženou Fong Wing Chun, ktorú si neskôr zobral za manželku. Fong ovládala na majstrovskej úrovni štýl žeriava. Hung sa od nej naučil štýl žeriava a skombinoval ho so štýlom boja tigra, a vytvoril tak nový štýl Tigra a Žeriava. Ako oddaný podporovateľ padlého režimu Ming, zmenil svoje priezvisko z Jyu na Hung k podste 1. Mingského vládcu Jyu Hung Moa. Hung by označil svoje bojové umenie ako Siu Lum Gung Fu, ale zo strachu, že spojenie s kláštorom Siu Lum by jeho nasledovníkov dostalo do problémov, premenoval svoje umenie na HUNG GAR - gungfu rodiny Hung. Chcel tak ukryl pravý pôvod.

Neskôr jeho nasledovníci pokračovali v cvičení a úcte k svojmu majstrovi. Historické pramene uvádzajú, že Hung Hei Goon dokázal zabiť iba jediným úderom. Keď zaujal postoj jazdca na koni, viac ako 10 ľudí s palicami s ním nepohlo. V náväznosti na toto, je Hungova existencia v evidencii. Toto tiež dokladá obrovskú silu Hungovej päste. Neskôr sa presťahoval do mesta Fa v provincii Gwang Dung a tu vo veku 90 rokov zomrel.