2010
Počítadlo:
História Rodokmeň
Wong Kei Ying

Wong Kei Ying sa narodil na začiatku 19. storočia, v obci Sai Chiu, ktorá sa nachádza v Gwongdungu. Wong Kei Ying bol dobre známy pre svoju zručnosť v gung fu a vynikajúce vedomosti tradičnej Čínskej medicíny. Učiť gungfu sa začal veľmi mladý od svojho otca Wong Taia, ktorý bol kedysi žiakom Luk Ah Choya.

Wong Kei Ying bol doktor, a preto často cestoval po celej južnej Číne, kde liečil, predával lieky, ale i ukazoval svoju zručnosť v gungfu. Mal jedného syna Wong Fei Hunga, ktorého učil gungfu a tradičnú Čínsku medicínu. Wong Kei Yinga často na týchto cestách sprevádzal jeho syn. Pri týchto potulkách sa stretali s mnohými majstrami, ako boli Wong Yan Lam, Lam Fook Sing ( žiak Tid Kiu Sama) atď. Od Lam Fook Singa sa naučili formu Tid Sin.

Wong Kei Ying sa neskôr stal inštruktorom gungfu v armáde. Potom si otvoril predajňu liekov a školu bojových umení a nazval ju Po Chi Lum (Vzácny dúhový les). Obaja patrili medzi 10-Tigrov Gwongdungu. Po smrti Wong Kei Yinga, prevzal školu a obchod jeho syn Wong Fei Hung.