2010
Počítadlo:
Články Interview s veľmajstrom Lam Chun Singom
Rozhovor s veľmajstrom Lam Chun Singom

Slovensko, 2006

Majster Lam ďakujeme vám poskytnutie rozhovoru.
Potešenie je na mojej strane.

Majster Lam mohli by ste nám povedať o vzťahu vašej rodiny k bojovému umeniu Hung Ga gungfu ?
Vzťah našej rodiny k Hung Ga gungfu sa viaže už tri generácie. Začalo to u stýka môjho otca Lam Sai Winga, ktorý bol najlepším študentom veľkého majstra Hung Ga gung fu Wong Fei Hunga. Lam Sai Wingove schopnosti sú stále známe celej južnej Číne a v Hongkongu.

Môj otec, veľký majster Lam Cho bol adoptovaný svojim strýkom Lam Sai Wingom, ktorý ho učil bojovému umeniu Hung Ga a nasledoval ho viac ako 20 rokov, až do jeho smrti v roku 1943. Už vo veľmi mladom veku mu pomáhal otec s výukou. Vo svojich dvadsiatich rokoch bol uznávaný majster a mnohý starší a uznávanejší majstri ho brali ako seberovného. Ako majster učil tisícky študentov, ako lekár pomohol nespočetne mnohým ľuďom. Teraz má môj otec 92 rokov a stále sa teší dobrému zdraviu a vitalite. Stále sa venuje cvičeniu gung fu a tradičnej čínskej medicíne. Ja osobne mu vďačím za všetky vedomosti a zručnosti, ktoré ma za všetky tie roky naučil.

 

Kedy ste začali s tréningom gung fu?
Ako je v našej rodine tradíciou všetky deti sme začali cvičiť gung fu už ako veľmi mladí. Náš otec bol veľmi prísny, keď sa nám nechcelo, tak nás prísno potrestal. Toto je spôsob ako sme tradíciu gung fu v našej rodine zachovali po mnoho generácii.

Ako dlho učíte bojové umenie gung fu?
Učiť som začal v roku 1972 - už je to cez 30 rokov.

Čo charakterizuje dobrého študenta gung fu?
Po prvé všetci študenti musia rešpektovať svojho sifu (učiteľa). Po druhé sa musia riadiť morálnymi pravidlami, to bolo vždy dôležitou časťou správania sa študenta gung fu. Po tretie musia tvrdo trénovať a nemali by sa ľahko vzdávať, byť sklamaní. Tieto tri znaky charakterizujú dobrého študenta gung fu.

Na čo by sa mal sústrediť začiatočník v Hung ga gung fu?
Začiatočník musí byť trpezlivý a pomaly sa pokúsiť porozumieť základnému tréningu. Základný tréning v Hung ga gung fu je vo veľmi mnohom podobný stavbe budovy. Keď chcete stavať vysokú budovu, musíte vytvoriť pevné základy a to bez náhlenia.

Myslíte si, že sa niektoré tradičné techniky gung fu stratili?
Áno. Dobre som si vedomý, že sa niektoré tradičné techniky stratili, ale v Hung ga rodiny Lam tradícia zostala neporušená po generácie. V našej rodine gung fu sa nič nestratilo, či nezabudlo. Či je to v iných systémoch, to neviem.

Aké sú hlavné črty, typické pre Hung ga gung fu?
Najdôležitejšou črtou Hung ga gung fu sú silné, nízke postoje a extrémne silné údery. Súčasne správne používanie určitých zvukov spojených s dýchaním, čo pomáha zväčšiť našu silu a zdravie. Pohyby sú veľmi silné a čisté - jednoduché, ale nie rýchle. Môj otec Lam Cho svojimi skúsenosťami obohatil systém, zrýchlil ho, oživil ho a tým ho zlepšil. Týmto spôsobom zakryl staré nedostatky Hung ga a premenil ho na viac vyvážený a schopnejší systém.

Ako učíte svojich študentov?
Keď učím, tak dávam do toho celé srdce, nič pred nimi neschovávam a mám s nimi veľa trpezlivosti. Týmto spôsobom si získavam ich rešpekt.

Veríte, že je dôležité zachovať tradičné spôsoby výuky?
Pravdaže. Tento spôsob bol vytváraný generáciami, cez mnohých skúsených majstrov v tomto umení. Dôležitosť používania týchto spôsobov výuky je dokázaná už po niekoľko storočí. Ak budete tento spôsob ignorovať, stratíte všetky znalosti a vedomosti, nahromadené generáciami.

Čo si myslíte aký prínos má cvičenie tieňových zostáv Hungga gungfu?
Každá tieňová zostava má vlastnú charakteristiku a nároky. Za prvé: cvičenie zostáv pomáha zosilniť svaly, kĺby, zlepšuje prúdenie krvi a energie. Toto je zdravotný prínos pre študenta. Za druhé: zostavy sa skladajú z obranných a útočných techník, preto ich vytrvalé cvičenie zlepšuje schopnosť sebaobrany. Za tretie: cvičenie zostáv vedie k vnútornej a vonkajšej harmónii. S týmto tréningom zostáv dosiahnete "8 harmónii gungfu", ktorá znamená vonkajšiu a vnútornú rovnováhu a jednotnosť tela a ducha.

Je možné uspieť, stať sa Hung ga expertom bez cvičenia sebaobranných techník a bojových metód?
Ak praktik Hung ga cvičí len kvôli zdraviu, nie je dôvod cvičiť sebaobranné techniky a bojové metódy. Akokoľvek by chcel byť cvičenec Hung ga skutočným expertom, musel by cvičiť oba spôsoby. Formy zdokonaľujú telo a ducha, praktik sa z nich naučí pohybovať a reagovať podľa princípov systému. Cvičenie sebaobranných techník a bojových metód umožňuje používať techniky Hung ga v skutočnom boji.

Ako je dôležité rozvíjať Gung (schopnosť, zručnosť) v Hung ga?
Je to veľmi dôležité. Tréning Gung nemôže byť ignorovaný a nikto zo študentov ho nesmie brať na ľahkú váhu. Hovorí sa, že nemať Gung je podobné tigrovi bez zubov, alebo pištoli bez nábojov.

Ako vidíte Hung ga v budúcnosti?
Verím, že Hung ga bude prosperovať a šíriť sa po celom svete. Pretože Hung ga gungfu má veľa vecí , čo môže ponúknuť študentovi. Môže zlepšiť jeho zdravie a boj schopnosti. Tie to pomáha duševnú silu a morálku.

Aké je využívanie bojových sparingových zostáv Hung ga?
Cvičenie sparingových zostáv je veľmi dôležité, pomáha to rozvíjať správne bojové reflexy a efektívne aplikovanie Hung ga v skutočnom boji ( keď je to nutné). Toto zlepšuje vieru vo vlastné schopnosti, odvahu a vnútornú istotu. Študent môže použiť svoje znalosti v skutočnej bojovej situácii.

Aké sú vše plány do budúcnosti?
Mojim hlavným želaním a cieľom je rozšíriť Hung ga gungfu čo najviac, ako sa len bude dať. Chcem, aby čím najviac ľudí malo úžitok z tak hlbokého a mocného systému. Chcem ho urobiť známym a jeho slávu šíriť po celom svete, hlavne v Európe. Toto je príčina prečo prichádzam do Európy.