2010
Počítadlo:
Ján Hrankay

Jan HrankayJán Hrankay sa čínskym bojovým umením zaoberá viac ako 20 rokov. Desať rokov študuje Lam Ga Hung Kuen /Hung kuen rodiny Lam/. Gungfu študoval pod ich vedením v Českej republike, Taliansku, Hongkongu a Číne. Prvýkrát sa stretáva s rodinou Lam v novembri 1998 v Prahe, kde prvý raz viedol intenzívne výukové semináre majster Lam Chun Sing - najmladší syn veľmajstra Lam Cho. Ján Hrankay sa ich zúčastnil i v nasledujúcom roku. V máji roku 2000 prišiel do Prahy tentokrát najstarší syn veľmajstra Lam Cho Lam Chun Fai, ktorý tiež viedol niekoľko výukových seminárov. Odvtedy sa začal intenzívnejšie venovať cvičeniu pod vedením majstra Lam Chun Faia. Na jeho pozvanie prvýkrát cestoval v novembri 2002 do Hongkongu, kde cvičil v jeho škole,ktorá sa nachádza v North Pointe v Hongkongu. Počas prvej návštevy Hongkongu mohol cvičiť i v škole veľmajstra Lam Cho, nachádzajúcej sa v Kowloonskom obvode Mong Kok v Nathan Road.

V Prahe - v decembri 2002 dostáva súkromné lekcie od veľmajstra Lam Chun Singa. Súčasne pozýva veľmajstra do svojej školy na Slovensko. Veľmajster pozvanie príjma a nasledujúci rok v decembri 2003 prichádza prvýkrát do školy Jána Hrankaya. Neskôr príma Jána Hrankaya a Petra Kremeňa za svojich študentov.

Posledných 10 rokov vždy, takmer mesiac trávi čas v Hongkongu, kde zlepšuje svoju zručnosť v Hung kuen. Vďaka veľkej láskavosti a trpezlivosti cvičí a študuje gungfu s rôznymi členmi rodiny Lam, /Lam Chun Fai, Lam Chun Chung, Lam Chun Fung/ ako i najstaršími študentmi veľmajstra Lam Cho v Kowloonskej škole. Najviac času však trávi cvičením pod vedením svojho učiteľa, veľmajstra Lam Chun Singa.

Ján Hrankay v novembri 2002 založil Slovenskú asociáciu kung-fu. V júni toho istého roku vyhral v Talianskom Avelline Európsky pohár Hungkuen a v roku 2003 Svetový pohár Hung ga kungfu v Prahe. Vyšlo o ňom mnoho článkov v novinách / Nový čas, My Žilinsko Bytčiansko, Plus jeden deň/ a v časopisoch / Markíza, Šarm, Four fan/. Poskytol i niekoľko rozhovorov pre rádia a televízie. Je certifikovaným inštruktorom sebaobrany. V roku 2016 bol zapisaný do Oxfordskej Encyklopédie osobnosti Českej a Slovenskej republiky.

Počas svojej takmer desať ročnej praxe výuky gungfu učil Ján Hrankay množstvo študentov z rôznych krajín Česka, Anglicka, USA, Kanady, Talianska a Brazílie. Viackrát pomáhal pri výuke a vedení seminárov veľmajstrovi Lam Chun Fai a v Hongkongu i Čechách svojmu učiteľovi veľmajstrovi Lam Chun Singovi.

Veľmajster Lam Chun Sing podporuje svojho študenta na Slovensku pravidelnými návštevami jeho školy.