2010
Počítadlo:
Škola Priebeh výuky
Priebeh výučby

Tréning v našej škole prebieha v príjemnej rodinnej atmosfére, kde i pri účasti viacerých študentov, rozličnej vyspelosti v gungfu si každý z nich odnáša vždy nové poznatky z výuky. To všetko je vďaka individuálnemu prístupu učiteľa, prípadne pokročilých študentov počas vedenia tréningu. Skôr ako načrtneme základnú štruktúru tréningu, je nutné podotknúť, že dôraz na jednotlivé časti tréningu sa počas štúdia menia.

Úvod tréningu je venovaný rozcvičke. Obsahom rozcvičky je rozohriatie celého tela, potom nasleduje dôkladný strečing /naťahovanie svalov a šliach celého tela/ a dôkladné rozhýbanie kĺbov. Rozcvička je dôležitá časť tréningu, pomocou nej sa predchádza zraneniam, ktoré môžu vzniknúť napr. pri nárazovej záťaži jednotlivých častí tela. Väčšinou je vedená jedným z pokročilých študentov. Takto vedená rozcvička slúži hlavne ako návod pre začiatočníkov. Neskôr sa každý študent rozcvičuje sám.

Ďalšia časť tréningu pozostáva z cvičenia základných postojov /statické precvičovanie postojov, pohybovanie sa v postojoch - používanie rozličných postojov/. Cvičenie základných techník /na mieste, alebo v pohybe/, precvičovanie foriem - zostáv, a to buď so zbraňou, alebo bez zbrane.

Na rad prichádzajú cvičenia vo dvojiciach, prípadne v skupinách, a to používanie tieňových techník zo zostáv , v tzv. aplikáciách, čo je sebaobranné využitie jednotlivých techník, či ich kombinácií. Obrana proti typickým - najpoužívanejším útokom protivníka či už so zbraňou, alebo bez zbrane. Výber bojových sekvencií a niekoľko násobné precvičovanie, drilovanie obrany a útoku proti jednému i viacerým protivníkom. Je dôležité spomenúť, že obsahom tréningu vo dvojiciach je cvičenie sparringových zostáv / bez zbrane i so zbraňou /. Cvičný boj bez zbraní, so zbraňami i s improvizovanými zbraňami /možnosť používania ochranných pomôcok - prilba, rukavice, chránič hrude - nie je to pravidlo/ až sa prechádza k voľnému boju bez zbraní i so zbraňami. Tieto cvičenia povedzme uzatvárajú druhú časť tréningu.

V tretej, poslednej časti tréningu sa zvyčajne študenti sústredia na rozvoj svojej sily, obratnosti a zručnosti. V tom im pomáhajú mnohé špecifické techniky posilovania kompletne celého tela, ale i väčšie sústredenie na posilovanie jednotlivých častí tela, pri ktorom sa môžu používať mnohé náradia a pomôcky /džbány, vrecia, závažia, úderové podložky ./. Mnohé posilňovacie metódy sa cvičia aj vo dvojici. Netreba zabudnúť, že táto časť tréningu je venovaná veľmi dôležitému cvičeniu na boxovacom vreci. Otužovanie úderových a blokovacích plôch je tiež súčasťou tréningu, napr. cvičenie "tri hviezdy"/týmto cvičením je známy štýl Hungga/ Tieto metódy a cvičenia s rôznymi pomôckami sú vytvorené tak, aby nedochádzalo k nejakému nezmyselnému tupému búchaniu, či k ničeniu kĺbov väzov. Je to špecifický a postupný tréning.

Učiteľ vždy študentom určí čo budú cvičiť - na čom budú pracovať, čo budú zlepšovať, napr. akú techniku bude študent precvičovať, prípadne či ho naučí novú techniku - pohyb, alebo precvičí tie "staré". Určí aj to, akým spôsobom - metódou to precvičí, vždy podľa toho ako sa ten ktorý študent rozvíja. Takto prepracovaný systém výuky pomáha a zaručuje, aby sa v tréningu gungfu necvičili len formy a nestala sa z gungfu len exotická gymnastika, určená len na súťaže a pre divákov, ale i plnohodnotný bojový systém. Bojový aspekt ide ruka v ruke s inými aspektami ako sú zdravotný a duchovný, nikdy nie je ani jeden z nich zdôrazňovaný viac ako ten druhý. Nie je dôležité, aby človek z tréningu odchádzal úplne " grogy ", práve naopak, mal by sa cítiť lepšie po fyzickej i psychickej stránke. Mal by cvičiť každý deň, sústrediť sa na cvičenie a postupne sa zlepšovať, ak chce rozumieť tomuto umeniu. Samotný výraz gungfu nemá nič spoločné s bojovým umením i keď je to výraz, ktorý bol vždy spájaný s čínskym bojovým umením na západe. Dá sa to preložiť ako majstrovstvo, dokonalosť, zručnosť v určitom obore ľudskej činnosti napr. v hre na hudobnom nástroji, v maľbe štetcom, speve atď. Je to niečo čo človek dosahoval veľmi, veľmi ťažko, čomu venoval mnoho času a úsilia. Preto je nutné si uvedomiť, že gungfu je práca, obrovská drina, ktorú nikto za vás neurobí.

 

Je nutné zdôrazniť, že adept čínskeho bojového umenia musí cvičiť pravidelne s pevným zámerom . Činnosť prináša výsledky, lenivosť neprináša nič.