2010
Počítadlo:
Formy

Forma (zostava) je súbor  dopredu určených tieňových pohybov. Stálym precvičovaním týchto pohybov sa rozvíja veľa v zručností gung fu. Forma môže byť cvičená bez zbrane tzv. (ručné tieňové formy), so zbraňou tzv. (zbraňové tieňové formy) i cvičené napr. vo dvojici tzv. (sparingové formy). V dávnej minulosti formy neexistovali v žiadnom štýle.  Zo začiatku to bol voľný boj pri čom vznikali rôzne zranenia, či voľné precvičovanie aplikácií vo dvojici, kde bolo stále vysoké riziko zranenia, lebo techniky viedli väčšinou na najslabšie miesta na tele, (ochranné pomôcky takmer vôbec neboli). Začali sa cvičiť samostatne tieňovo, čo umožnilo cvičiť s maximálnym silou a rýchlosťou atď. teda bez obmedzenia. Cvičila sa jedna technika potom druhá a ďalšia... Zrazu ich bolo veľa. Jeden deň sa precvičovali jedny, potom ďalší deň druhé. Neboli to prepojené systémy technik. Veľmi ľahko sa stávalo, že niektoré pohyby boli zabudnuté. Tak ako sa umenie predávalo z generácie na generáciu, niektorí majstri začali rôzne pohyby kombinovať a tak vytvárať jednoduché formy. Postupne tak vznikali systematické metódy tréningu rôznych štýlov. Cvičenie foriem je veľmi dôležité. Počas ich cvičenia musíme okrem inštrukčných pohybov pochopiť princípy, pravidlá a aplikácie, ktoré sú v nich skryté. Pokiaľ im nerozumiete je to len prázdne cvičenie. Je to len dobré len, na predvádzanie, taká prázdna gymnastika!!! Nie je z toho absolútne žiadny prínos!!! Formy sa dajú ľahko naučiť, ale dostatočne hlboko ich pochopiť a používať je ťažké. Navyše cvičenec musí použiť silu, výdrž a energiu pre dosiahnutie efektívnosti. Keď pochopíte formu, jej princípom, podmienkam, aplikáciám a použitiu, potom cvičenie foriem prospieva telesnej a duševnej rovnováhe a sebaobrannej zručnosti.

Hung Ga obsahuje mnoho foriem. Rozdeľujú sa do troch základných skupín: ručné formy, zbraňové formy a sparringové formy. Hung Ga formy sú veľmi dlhé a extrémne náročné, ktoré vyžadujú cvičencove maximálne sústredenie či už fyzické alebo duševné.

 

 

Ručné tieňové zostavy /formy/
Zbraňové zostavy /formy/
Sparingové zostavy /formy/