2010
Počítadlo:
Úrovne Lam Ga Hung Kuen

Lam Ga Hung Kuen má tri úrovne: začiatočnícku, strednú a pokročilú.

Začiatočnícka úroveň

V tejto úrovni sa študenti učia základné techniky rúk a nôh, základné postoje, prácu nôh a generovanie sily. Začínajúci študenti sa koncentrujú na základné formy /zostavy/ štýlu krotenie tigra v znaku gung /Gung ji fook fu kuen/ a  tiger a žeriav  /Fu hok seung yin kuen/ i na ručnú sparingovú formu /zostavu/ krotenie tigra v znaku gung /gung ji fook fu kuen deui chaak/. Študenti sú povzbudzovaní k horlivému cvičeniu týchto foriem, čo im pomáha porozumieť princípom štýlu. Použitie jednotlivých techník z foriem /zostáv/ tzv.aplikácie, aplikačné drily, ktoré neskôr vyúsťujú do postupného sparingu a voľného boja. Cvičenie so zbraňami zahrňuje napr. tyč, meč a šabľu. Prvýkrát sa tu stretajú i so zbraňovou sparingovou formou /zostavou/ tyč vs. tyč /seung tau gwan/. Rozvoj morálnych hodnôt. Cvičenia na zosilnenie úderových a blokovacích plôch, posilňovanie. Už v úvode si študenti osvojujú a rozvíjajú rozmanité typy zručností napr. bystrý reflex, načasovanie, koordináciu, streh atď.


Stredná úroveň

Študenti strednej úrovne sa sústredia na zlepšenie práce nôh - pohyblivosti a prirodzenej mechanike tela. Študent sa naučí ručnú formu /zostavu/ Jin Jeung vojnová dlaň a pokročilú formu /zostavu/ desať foriem /Sap ying kuen/ tiež nazývanú päť zvierat a päť prvkov /Ng ying Ng hang kuen/, kde časť draka je úvodom cvičenia s vnútornou energiou. Prvýkrát sa stretáva študent so zbraňami napr. Geui chungove veľké polmesiacové nože /Geui Chung Daai Hang Yut Seung Dou/-základná párová zbraň, trojzubec rodiny Yiu /Yiu Ga Daai Pa/, halapartňa slivkového kvetu /Mui Fa Siu Tiu/, kopija slivkového kvetu rodiny Si /Si Ga Mui Fa Ying Cheung/ atď. Veľký dôraz sa kladie na výučbu a cvičenie sparingových zostáv ručnej tiger a žeriav /fu hok chaak/. So zbraňových sú to kopija vs. šabľa /Daan Dou Deui Cheung/, halapartňa vs. kopija /Dai Dou Deui Cheung/, dlhé nože vs. kopija /Seung Dou Deui Cheung/. Zvládnutie jednotlivých zbraní  pomáha pochopiť a využiť silné a slabé stránky jednotlivých zbraní v boji. Študent sa snaží dať do praxe správny zvyk- techniku. Filozofia, princípy, taktika v boji proti jednému či viacerým nepriateľom.


Pokročilá úroveň

Pokročilí študenti sa sústredia na poslednú ručnú formu /zostavu/ železné vlákno /Tid Sin kuen/, ktorá je považovaná za najpokročilejšiu formu /zostavu/ štýlu Hung ga. Forma železného vlákna pomáha študentovi prejsť z vonkajšieho do vnútorného tréningu s dôrazom na rozličné typy dýchania, spojené s rozdielnymi zvukmi a skoordinovaním pohybov rúk, tela a nôh. Zbraňové techniky sú venované napr. tyč ôsmych trigramov piateho syna /Ng Long Baat Gwa Gwan/, halapartne jari a jesene /Cheun Chau Daai Dou/, dve dračie šable kvetu slivky /Mui Fa Seung Lung Dou/. Záver sparingových foriem /zostáv/ patrí jednokoncovej tyči vs. jednokoncová tyč, /Daan Tau Gwan Deui chaak/ a veľmi náročnej a nebezpečnej forme /zostave/ dve krátke dýky vs. kopija /Seung Bei Sau Deui Cheung/.

Ako študent pokračuje v rozvoji svojho bojového umenia, učí sa viac foriem a techník na doplnenie svojho tréningu. Zbraňové formy a sparingové formy zvyšujú ďalšie rozmanité, veľmi dôležité reflexy a sústreďujú sa na časovanie. Študent  sa sústredí na rozdielne aspekty v rozdielnych stupňoch svojho tréningu. Keď študent cvičí novú techniku musí sa učiť  použiť správnu silu v technike. Snaží sa poznať správne použitie techniky a to ide len cez aplikáciu, sparring a inštrukcie. Keď má zvládnutý pohyb- techniku a dokáže ho správne používať, môže študent prejsť na ďalšiu úroveň cvičenia.