2010
Počítadlo:
Lam Chun Sing

Lam Chun Sing Majster Lam Chun Sing sa narodil v r. 1952 a je najmladší syn veľmajstra Lam Cho. Majster Lam Chun Sing sa začal učiť Hungga gungfu a dit da (jedno z odvetví tradičnej čínskej medicíny) od svojho otca vo veľmi mladom veku. Jeho každodenný tréning bol prísny a vedený slávnym otcom. Jeho prirodzený talent s rokmi tvrdého až krutého tréningu, spolu s disciplínou mu pomohli rýchlo rásť a dosiahnuť majstrovstvo. Už ako mladík, často asistoval otcovi pri výuke ako aj pri liečení mnohých pacientov.

V roku 1973 si otvoril svoju školu a dit da kliniku, ale po krátkej dobe ju z dôvodu obchodnej zaneprázdnenosti zatvoril. V roku 1975 sa vracia späť do legendárnej školy svojho otca, kde spolu s ním, pokračuje vo výuke študentov a v medicínskej praxi. Mení názov školy z "Lam Sai Wingova telocvičňa" na "Lam Chova telocvičňa". Neskôr majster Lam Chun Sing preberá miesto po svojom otcovi a stáva sa hlavným inštruktorom školy.

Chun Sing        

Majster Lam Chun Sing je výnimočný učiteľ, po svojej viac ako 30 ročnej praxi dokáže svedomito a precízne naučiť študentov svoje umenie, ale i povzbudiť ich k ďalšiemu tréningu najmä svojim osobným príkladom.

Vo viacerých krajinách sveta (Veľká Británia, Taliansko, Česká Republika, Slovenská republika a USA) má svojich študentov, ktorý ho pozývajú viesť semináre a súkromne lekcie.

Chun Sing Gymnasium
Ordinácia a škola Lam Chun Singa v Číne v meste Samjan