2010
Počítadlo:
Lam Ga Hung Kuen osnova školy

V našej škole učíme kompletný tradičný systém Hung ga gungfu /Hung Kuen/, ktorý bol predávaný a rozvíjaný v rodine Lam posledné tri generácie. Tréningová osnova sa hodí pre ľudí každého veku, nepozerajúc na úroveň fyzickej kondície, doterajších schopností a nadania. Je to bohatá na seba naviazaná tréningová osnova štýlu /systému/. Obsahuje cvičenie tieňových základných techník a drilov bez zbrane, ručné tieňové zostavy /formy/ bez zbrane, cvičenie so zbraňami - zbraňové zostavy /formy/. Cvičenia vo dvojici aplikácie praktické a efektívne použitie jednotlivých tieňových techník, aplikačné drily bez zbrane i so zbraňami. Sparingové zostavy /formy/ bez zbrane, so zbraňou. Voľný boj /taktika a princípy/ plný kontakt s chráničmi, ľahký kontakt / útoky sú vedené na citlivé miesta/, s jedným - dvomi či viacerými protivníkmi, systematický nácvik reálnej sebaobrany tradičnými metódami s rôznymi i modernými pomôckami. Cvičenia na rozvoj sily, zručnosti, otužovanie úderových a blokovacích plôch...

Úrovne tréningu Lam Ga Hung Kuen
Formy /zostavy/