2010
Počítadlo:
Škola

      Škola Lam Ga Hung Kuen je jediná škola na Slovensku, ktorá vyučuje kompletný systém juhočínskeho štýlu gungfu nazývaný Hung Ga /Hung Kuen/. Školu má pod patronátom rodina Lam z Hongkongu, u ktorej jej hlavný predstaviteľ Ján Hrankay gungfu študuje.

     Hlavná telocvična sídli v meste Bytča. Pravidelná výučba je založená na starých tréningových metódach a prebieha vo vlastných priestoroch školy, ktorá je vybavená všetkými potrebnými pomôckami na cvičenie tradičného gungfu. Jej súčasťou je pobočka v Žiline. Navštevuje ju približne osem desiatok študentov rôznych vekových kategórií. Hlavná škola má samostatný oddiel i pre tých najmenších- detí od 6 do 10 rokov.

     Tréningy sú zamerané nielen na rozvoj študentovej sebaobrannej a zdravotne - kondičnej úrovne, ale i psychickej a duchovnej úrovne. Škola je tradičnou školou gungfu, veľmi podobnou rodine. Znamená to, že v našej škole sa neskladajú žiadne skúšky, nezískavajú sa certifikáty a neudeľujú sa výkonnostné stupne. Súčasťou tréningov sú pravidelné sú aj víkendové sústredenia a niekoľkodňové letné sústredenia.

     Každoročne býva najväčšou udalosťou výučbová návšteva veľmajstra Lam Chun Singa a s ňou spojená exhibícia gungfu na počesť veľmajstra. Na exhibícii sa zúčastňuje veľký počet hostí zo Slovenska a zahraničia. Vrcholom tejto veľkolepej udalosti je predvádzanie gungfu v podaní veľmajstra Lam Chun Singa. Najstarší študenti majú možnosť sprevádzať Jána Hrankaya na výučbových stážach v Hongkongu a v Číne, či dokonca byť hosťami na narodeninových oslavách veľmajstra Lam Cho.

     Naša  škola  je často pozývaná, aby predviedla svoje umenie na rôznych akciách, ktoré sa konajú na Slovensku, ale aj v zahraničí  /napr. Žilina, Bratislava, Považská Bystrica, Ostrava, Valašské Meziříčí, Praha, Čína a Hongkong/. Vzhľadom na to, že naša škola nie je veľkým zástancom cvičenia gungfu na rôznych súťažiach a turnajoch, aj tak sme sa niektorých zúčastnili, aby sme reprezentovali rodinu Lam, mesto Bytča a tým aj Slovensko.

Foto hlavnej školy 

         Naše turnajové umiestnenia:

rok 2006: súťaž o európsky pohár v Čechách - tri 1.miesta, jedno 2.miesto, dve 3. miesta a jedno 4.miesto

rok 2007: 1. ročník súťaže v čínskych bojových umeniach na Slovensku - jedno 1.miesto, štyri 2. miesta, dve 3.miesta

rok 2008: 1. majstrovstvá Slovenska v čínskom wushu - štyri 1.miesta, štyri 2.miesta, dve 3. miesta

rok 2013: 1. Europe International Chinese Wushu Festival Prague - štyri 1.miesta, štyri 2.miesta, dve 3.miesta.

rok 2016: Majstrovstvá Slovenska vo Wushu 2016 /Otvorená súťaž/ -  tri 1.miesta, dve 2.miesta, dve tretie miesta

rok 2017: Majstrovstvá Slovenska vo Wushu 2017 /Otvorená súťaž/ -  dve 1.miesta, dve 2.miesta

 

     O školu sa často zaujímajú aj médiá. V tlači vyšlo niekoľko článkov, niektoré slovenské televízie navštívili školu v jej priestoroch, ale aj my sme boli niekoľkokrát pozvaní ako hostia do štúdia.