2010
Počítadlo:
Dit Da Yi Fo

Dit DaDit da sa pokladá za tradičné Čínske umenie hojenia rán. Dit da sa bežne prekladá ako medicína pádov a úderov alebo železného úderu. Dit da bolo vnútornou časťou tradičného gung fu mnoho storočí, počas ktorých sa rozvíjalo a rozkvitalo.

Prechádzalo z majstra na žiaka pre ďalšie generácie ako vnútorná časť tréningu gung fu. Praktizovanie Dit da a gung fu tréningu ide ruka v ruke a doplňuje celé cvičenie. Majstri minulých storočí boli známi vždy pre ich Dit da a gung fu.

Často si zarábali a žili z liečenia pacientov a predaja liečivých rastlín. Dit da zručnosti, liečivé recepty sú vždy vysoko strážené a držané vo veľkej tajnosti. Jedine vybratí študenti, majstrovi zástupcovia, ktorí dokázali vernosť - oddanosť cvičeniu gung fu počas mnohých rokov sa mohli venovať štúdiu Dit da. Počas štúdia obdržali presné a kompletné znalosti Dit da. Táto tradícia pretrváva až dodnes, a hoci sa s tým už nerobia také veľké tajnosti, mnoho dobrých majstrov to stále zachováva a znalosti Dit da predáva opatrne len vybraným študentom. Je však veľmi smutné, že súčasní študenti nemajú prílišne vedomosti a zručnosti v Dit da.

 

  • Fyzické cvičenie
  • Kondícia
  • Fyzický kontakt

-sú všetko časti tréningu bojových umení, pri ktorých nie sú vylúčené zranenia. I malá nepozornosť môže vyústiť do ľahkého zranenia. Riskovať zranenia v bojových umeniach je ich neodmysliteľnou súčasťou. Môže byť viacero faktorov ( dostavanie úderov, pády, natiahnutia a natrhnutia svalov a iné), pri ktorých vznikajú zranenia. Zranenia môžeme typovo rozdeliť na vonkajšie a vnútorné. Obidva typy môžu mať v sebe obsiahnuté modriny, vyvrtnutia, natiahnutia, porezania, zlomeniny, vnútorné krvácania... Za vnútorné zranenie pokladáme každé zranenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu vnútorných orgánov/ čriev, brušnej dutiny.../ a hlbších štruktúr / hlavy, hrudníka.../ V bojových umeniach najviac preferovanými vnútornými zraneniami sú aj vnútorné krvácania, krvné zrazeniny, poranenia ženských vnútorných orgánov...
Vonkajším zranením rozumieme zranenia spôsobené vonkajším porušením kože / rezné rany, poškodenie kostí, svalov, šliach../ Ľudské telo sa dokáže včas zahojiť samo, ale určité zranenia (vyvrtnutie) majú svoje prirodzené procesy hojenia limitované. Dit da používa na liečenia rozmanité tradičné metódy:

  • masáže /tui ma/
  • liečba liečivými rastlinami / Dit da yi fo/
  • naprávanie kostí
  • akupunktúra...

Pre zvolenie metódy liečby, ktorá môže byť i ich samotnou kombináciou, je rozhodujúci typ zranenia. Ak sú tieto staré aplikácie správne vykonané dobrým expertom Dit da / tzn. musí to byť svedomitý expert - profesionál, ktorý vie, čo robí/ sú veľmi efektívne a bez postranného účinku. Pretože Dit da je vetva z tradičnej čínskej medicíny, je zrejmé, že je založená na jej základných princípoch a teóriách. Tieto metódy učia možnosti zabrániť, ba dokonca predísť zraneniam. Tento spôsob vyučuje praktik a je lepšie liečiť príznaky, než samotné zranenie.
Používanie liečivých rastlín pri liečení zranení je dôležitou časťou čínskej kultúry už mnoho storočí.
Keď sa hovorí o tom, čo je stará medicína liečivých rastlín, automaticky premýšľame o koreňových, listových alebo kôrovitých častiach rastlín. No tradičná čínska medicína využíva aj nerasty a živočíšnu podstatu, napr. - tigrie kosti alebo parohy. Kvôli ohrozeným druhom je táto podstata na Západe zakázaná a praktici používajú vymenenie častí zvierat.
Staré bylinkárke lekárstvo bežne prechádza od práškov, náplastí, balzamov až po pilulky...